Historiek van Aquarium houders vereniging Rosaceus

Historiek van Rosaceus

Aquariumhoudersvereniging Rosaceus is gesticht op 30 september 1946. Dit vinden we terug in 'het rode boek' van Rosaceus met als titel : "Ledenlijst der Aquarium houders vereniging Rosaceus ", een oude ledenlijst in prachtig verzorgd handschrift. Enige tijd geleden vierde rosaceus zijn 50 jarig bestaan. De tijd gaat snel.

Over de periode van de eerste 30 jaar van Rosaceus is niet meer zo veel historiek terug te vinden. Dit komt vooral omdat veel materiaal van de club verloren is gegaan. In het rode boek vinden we toch nog enige belangrijke informatie terug. Gecombineerd met de mondelinge overlevering van enkele van de oudere leden valt er toch nog heel wat te vertellen over Rosaceus.

Het eerste wat we terugvinden in het rode boek is voor het jaar 1946 : 30/9/46. De namen van de 25 eerste leden en vermoedelijke stichters van Rosaceus werden opgetekend.
Twee namen zijn welbekend : Kokelenberg J. de eerste voorzitter en Tempels Fred, welke later de stichter werd van " De Siervisvriend " . Beiden zijn reeds geruime tijd overleden.

Van 1946 tot 1975 was de club gevestigd in Antwerpen : eerst in Brasserie Samson in de Pelikaanstraat dan in lokaal " achtkantje " in de Van Geertstraat.

In 1949 hield Rosaceus zijn eerste tentoonstelling van zaterdag 23 juli tot en met 31 juli in het lokaal Samson, Pelikaanstraat 18, Antwerpen. Dat weten we aan de hand van een steunkaart van 5 frank welke in het boek is gepind.

In 1954 stelde Rosaceus tentoon in de " Vleeshal " te Lier in de maand maart . Voor welke gelegenheid is ons onbekend.

In 1965 bracht Frank de Graaf, conservator van Artis een voordracht in mei. Rosaceus was bekend voor zijn zoutwaterliefhebbers.

In 1966 in de maand september stelden we tentoon in de Arena zaal te Deurne in verband met de bevrijdingsfeesten. We kunnen terugvinden dat Rosaceus zijn zonen en dochters heeft uitgestuurd.

In de jaren 1963 tot 1968 hield Rosaceus contact met zustervereniging de Scalare uit Dordrecht, Nederland. Ze waren ook in onze ledenlijst ingeschreven. Er werden sprekers uitgewisseld en wederzijdse bezoeken afgelegd.

We vinden in onze clubarchieven ook nog een mooie groepsfoto terug. De foto werd getrokken bij een uitstap in openluchtmuseum Middelheim. Deze dateert van 1963.

In 1978 kocht Rosaceus zijn planten aan in Thailand bij "White Crane Aquarium" het bewijs hiervan vinden we terug in een factuur van deze firma van 50.50 dollar. Het waren Aponogetons, Crypto's en Barclaya's en wel met 100 stuks. Hopelijk is deze factuur destijds op tijd betaald.

Later verhuisde Rosaceus naar Wilrijk naar zaal "Deya" in de Heistraat.

Wilrijk scheen ons geen geluk te brengen want op 10 augustus 1982 brandde dit lokaal af. Het gevolg was het verlies van onze bibliotheek, geen tentoonstellingsruimte meer en veel informatie over de club ging verloren.

Na zoeken naar een nieuwe locatie konden we tentoonstellen in zaal "De Kaeck" , de burelen van het O.C.M.W. We waren weeral gerust voor enkele jaren tot we in 1984 een zeer boze brief kregen dat we nooit meer in dit gebouw zouden toegelaten worden. Er waren tijdens de tentoonstelling enkele krekels ontsnapt en de bedienden konden onmogelijk op een rustige manier hun werk doen.

We moesten opnieuw op zoek naar een nieuwe tentoonstellingsruimte. Voor onze vergaderingen hadden we een nieuw onderkomen gevonden in café Trianon in de Heistraat, maar ook daar hadden we wat tegenslag. Elke aquariaan weet dat water verversen een must is, wel in de kelder van Trianon gebeurde dit regelmatig - bij elke regenbui! Met spijtige gevolgen voor het daar opgeslagen materiaal.

Stilaan zakte het ledenaantal van de club. De grootste oorzaak was dat bestuursleden afhaakten wegens beroepsbezigheden. De uitbaters den Tuur en Jenny, de ouders van voetballer Eric Van Meir, konden het niet meer opbrengen om het lokaal te verwarmen voor een handvol Rosaceussers. En zo vergaderden we met nog een tiental leden rond het biljart, was er 12 man, dan was het een succes!

In 1987, na een kort verblijf in het parochiecentrum op de Boomsesteenweg hebben we dan onze vaste stek gekregen in Kasteel Steytelinck in de St. Bavostraat, en hopen hier nog lang te kunnen vertoeven.

Het ledenbestand bleef echter maar afnemen, erger nog : in 1986 en 1987 stelden we niet tentoon.
Wel deden we nog in 1986 met een handvol dapperen mee aan de Nationale tentoonstelling in de feestzaal op de Meir, maar geen tentoonstelling meer in Wilrijk.
Niet tentoonstellen is geen geld in het laatje, geen geld is geen activiteiten: sprekers, uitstapjes, gezellig samenzijn met een natje en een droogje. Uiteindelijk bracht dit nog meer achteruitgang van de club en het ledenbestand met zich mee. Rosaceus was op sterven na dood.

Op 17 mei 1988 volgde een buitengewone algemene vergadering. Er waren 10 personen, 2 dames inbegrepen, aanwezig. De vraag was : kan de vereniging nog blijven bestaan of stoppen we en verdelen de bezittingen volgens de statuten onder de huidige leden?
Deze 10, waarvan er heden nog 5 lid zijn, namen het besluit met algemeenheid van stemmen : We zullen doorgaan, we ontbinden Rosaceus niet én we stellen dit jaar terug tentoon.

We namen contact op met het distict Wilrijk. We konden meedoen aan het jaarmarktgebeuren om naast de gebruikelijke Geitenstoet, Rally van old timers, de geiten, koeien en paarden nu ook de viskes tentoon te stellen.

In ruil kregen we veel medewerking : een zaal, tafels en stoelen, een spandoek, enz. Op de historische datum 8/8/'88 stelden we tentoon: Met 10 mannen en vrouwen, waaronder een lid van een zusterclub en een handelaar.
We stelden 20 aquaria op in "de oude post". We waren vertrokken en met succes.

Spijtig genoeg werd dit gebouw afgebroken en moesten we weer op zoek naar een nieuw onderdak. Maar ditmaal met de steun van het district Wilrijk. We kregen de klaslokalen van de kunstacademie in de Pater de Dekenstraat in bruikleen. Hier stellen we nu alle jaren tentoon met slechts één jaar onderbreking wegens renovatiewerken.

Sindsdien namen we deel aan de Nationale tentoonstellingen van 1993 en 1999.

In 2003 organiseerde de club een tentoonstelling met wel 42 deelnemende aquaria!

Vandaag telt de club een 50-tal leden en bereiden we onze 23ste tentoonstelling voor...

Lid Worden?

Vroeg je je altijd al af hoe je in hemelsnaam een mooi plantenaquarium kan bekomen?

Op onze babbel vergaderingen worden heel wat weetjes over planten uitgewisseld.

Wil je meer informatie?

Polls

Ben je lid van een aquarium vereniging?
Neen en het interesseert me niet
Neen maar het interesseert me
ik ben lid van Rosaceus
ik ben lid bij een Belgische club en bij BBAT
ik ben lid bij een Nederlandse club en NBAT
Ja maar niet bij BBAT of NBAT

Bekijk resultaat